Styrelsen

Samfälligheten kommer under 2019 att representeras av följande medlemmar:

  • Ordförande – Tor Swartling
  • Kassör – Björn Burman
  • Sekreterare – Stefan Bergman
  • Styrelsesuppleant – Anneli Wallgren
  • Revisor- Carin Haglund
  • Revisorsuppleant – Therese Wiström
  • Valberedning – Lena Kerttu
  • Valberedning – Rickard Wallgren