Styrelsen

Samfälligheten kommer under 2022 att representeras av följande medlemmar:

  • Ordförande – Johan Thermaenius
  • Kassör – Björn Burman
  • Sekreterare – Johan Magnusson
  • Styrelsesuppleant – Anneli Wallgren
  • Revisor- Carin Haglund
  • Revisorsuppleant – Therese Wiström
  • Valberedning – Lena Kerttu
  • Valberedning – Rickard Wallgren