Styrelsen

Samfälligheten kommer under 2023 att representeras av följande medlemmar:

  • Ordförande – Johan Thermaenius
  • Kassör – Åsa Larsson
  • Sekreterare – Åsa Smedberg
  • Styrelsesuppleant – Anneli Wallgren
  • Revisor- Carin Haglund
  • Revisorsuppleant – Therese Wiström
  • Valberedning – Lena Kerttu
  • Valberedning – Rickard Wallgren

Lämna ett svar