Underhållsplanen för föreningen

På stämman lovades att även underhållsplanen skulle bifogas med protokollet. Detta skedde inte utan istället delar vi med oss av den på detta vis.

Länk till underhållsplanen…

Varför en underhållsplan?

Från Wikipedia:
Underhållsplan är en mer eller mindre detaljerad plan av underhållet för till exempel en fastighet. Underhållsplanen kan behandla löpande och periodiskt underhåll.

I Boverkets Byggregler BBR 2:51 ställer de svenska myndigheterna krav på skriftliga drift- och skötselinstruktioner och att en plan för periodiskt underhåll bör omfatta 30 år.

En komplett underhållsplan bör ange vilka underhållsåtgärder som bör genomföras, när de ska genomföras och en bedömning av hur mycket de kommer att kosta.”

Så denna skall helt enkelt hjälpa oss att hålla koll på vad som behövs göras och hur mycket pengar vi kan behöva i framtiden för drift och underhåll av samfälligheten.

 

Lämna ett svar