Verksamhetsberättelse 2014

  • Styrelsen har haft sex möten.
  • Föreningen har haft en städdag under året
  • Det har varit en kräftskiva vid vändplan som anordnats av familjerna Anglert & Bergström (Stort tack för arrangemanget!)
  • Styrelsen har fortsatt anlitat Solna Asfalt för snöröjningen.
  • Inga motioner från medlemmarna har inkommit/behandlats
  • Pumparna vid vändplanen har bytts ut efter ett haveri
  • Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll

Lämna ett svar