Protokoll från stämman 2015

ExtrastämmaÅrets stämma hölls i Strandskolans lokaler och dessa punkter behandlades bl.a

  • Höjd avgift till samfälligheten, 3000:-
  • Värmeväxlare, på ett par år betalar sig en installation i minskad elkostnad.
  • Elförbrukning, styrelsen kolla om vi kan sänka elkostnaden.
  • Avfallshanteringen, se till att sortera ordentligt så kan vi sänka våra utgifter.

Läs mer i protokollet här…

Som bonus bifogas även protokollet från förra årets stämma…

Lämna ett svar