Verksamhetsberättelse 2018

  • Styrelsen har haft fyra möten. 
  • Föreningen har haft en städdag under året 
  • Det har varit en kräftskiva vid vändplan (Stort tack för arrangemanget!) 
  • Inga motioner från medlemmarna har inkommit/behandlats 

Lämna ett svar