Författararkiv: Fredrik

Protokoll från stämman 2015

ExtrastämmaÅrets stämma hölls i Strandskolans lokaler och dessa punkter behandlades bl.a

 • Höjd avgift till samfälligheten, 3000:-
 • Värmeväxlare, på ett par år betalar sig en installation i minskad elkostnad.
 • Elförbrukning, styrelsen kolla om vi kan sänka elkostnaden.
 • Avfallshanteringen, se till att sortera ordentligt så kan vi sänka våra utgifter.

Läs mer i protokollet här…

Som bonus bifogas även protokollet från förra årets stämma…

Kallelse till föreningsstämma 2015

StämmaHärmed kallas medlemmarna i föreningen till stämma söndagen den 8/3 klockan 10:00 i Strandskolans lokaler. Vi ses i huvudentrén för vidare instruktioner om vart vi skall vara (matsalen är inte längre bokningsbar).

Kallelsen skall enligt stadgarna ske genom skriftligt meddelande senast 14 dagar innan sammanträdet. Enligt stadgarna skall även styrelsen tillhandahålla förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat. Dessa finner du nedan.

 Dagordning för ordinarie stämma 2014:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse och styrelseordförande
 10. val av revisorer
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vi ses på strandskolan!

Verksamhetsberättelse 2014

 • Styrelsen har haft sex möten.
 • Föreningen har haft en städdag under året
 • Det har varit en kräftskiva vid vändplan som anordnats av familjerna Anglert & Bergström (Stort tack för arrangemanget!)
 • Styrelsen har fortsatt anlitat Solna Asfalt för snöröjningen.
 • Inga motioner från medlemmarna har inkommit/behandlats
 • Pumparna vid vändplanen har bytts ut efter ett haveri
 • Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll

Protokoll styrelsemöten 2014

StyrelsemöteDet har gått en stund sedan vi publicerade styrelseprotokollen här men nu är det dags igen. Nedan finner ni länkar till protokoll för de möten som hållits under 2014.

Budget

Sista mötet gick vi igenom budgeten för nästa år och det verkar som vi kan behöva höja avgifterna en del. Detta mest beroende på höjd avfallstaxa.

För att kunna spara pengar skall vi under en period testa att numrera avfallskärlen så att vi kan slänga avfallet i dom i nummerordning. När ett kärl är fullt börjar vi på nästa och så vidare. Då ser vi om vi kan gå ner i storlek på kärlen alternativt ta bort ett kärl helt.

Stämma 2015

Staffliets årsstämma kommer att genomföras den 2015-03-08 kl. 10.00 i Strandskolan. Lokal är bokad. Separat kallelse kommer.

 

Tips på evenemang

Körsbärsträden blommarNu när körsbärsträden blommar så vill Du kanske gärna ut och hitta på något i närområdet. Då finns Tyresö kommuns evenemangskalender som en bra hjälp att hitta roliga tips. Den finns även som en mobilanpassad variant.

Några som jag tänker försöka gå på är:

Länk till evenemangskalendern…

Matavfallsinsamling

MatavfallPå städdagen den 27:e April kommer vi besluta om vi skall införa matavfallsinsamling. Kommunens representant kommer finnas tillgänglig för att svara på frågor men här kommer lite kortfattad information om vad det innebär.

Vad?

 • Matrester, tillagade eller råa
 • Frukt och grönsaker
 • Kött, fågel, fisk och skaldjur
 • Skal från skaldjur och fiskrens
 • Pasta, potatis och gryner
 • Bröd, kex, kakor och bullar
 • Ägg och äggskal
 • Teblad, tepåsar, kaffesump och filter
 • Hushållspapper

Hur?

Vi sätter upp särskilda bruna kärl i soprummen samt har separata papperspåsar inne i huset i vilka vi samlar matavfallet.

Varför?

Matavfallet återvinns och blir biogas vilket är bra för miljön. Dessutom får vi rabatt på grundavgiften för avfallsinsamlingen.

Läs mer

Kommunens sida om matavfall…

Offert på rengöring av luftväftvägar

Anmäl dig för offert

På stämman meddelade Jonas Tappert att han hade kontakt med företaget ”Varmt och Skönt” som hade i

nstallerat en luftvärmepump åt honom. Vid denna installation uppmärksammade företaget Jonas på att det med jämna mellanrum behövs göras rent i luftkanalerna.

Jonas undrar om det är fler som är intresserade av att få offert på en sådan rensning av kanalerna då priset blir fördelaktigt om vi är flera som frågar.

På denna länk kan du anmäla intresse… (icke bindande)

Läs mer om företaget…

Kallelse till föreningsstämman 2014

StämmaHärmed kallas medlemmarna i föreningen till stämma söndagen den 23/3 klockan 10:00 i Strandskolans lokaler. Vi ses i huvudentrén för vidare instruktioner om vart vi skall vara (matsalen är inte längre bokningsbar).

Kallelsen skall enligt stadgarna ske genom skriftligt meddelande senast 14 dagar innan sammanträdet. Enligt stadgarna skall även styrelsen tillhandahålla förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat. Dessa finner du nedan.

 Dagordning för ordinarie stämma 2014:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse och styrelseordförande (i år är det sekreterare som skall väljas)
 10. val av revisorer
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vi ses på strandskolan!