Författararkiv: Staffliet Styrelsen

Nu kan vi börja samla matavfall!

MatavfallNu har vi fått våra kärl i sophusen för matavfallsinsamlingen Dessutom har vi fått det lilla kärl som vi skall använda oss av inne i hushållen. Dessa tillsammans med ett års ranson av påsar finns att hämta i sophus 1 vid Lagergrens väg.

Varje hushåll kan hämta en pås-hållare och två förpackningar påsar.

Vi kommer även att dela ut en folder med matnyttig information.

Hämtning av matavfallet kommer ske på tisdagar.

Protokoll från styrelsemöte Januari

Stack of DocumentsVi hade ett styrelsemöte igår. Noterat är att vi enligt våra stadgar skall motionera inför årsmötet (som är planerat till Söndagen den 23/3, 10:00 i Strandskolan) innan Januari månads slut …..
Det ni gått och funderat på skriver ni ned och mailar mig omgående!

Andra ”high lights” från gårdagen:

Kvartalsavgift till föreningen 2014 är 4*2600kr och betalas följande datum:

 • Kvartal 1 – 30/3
 • Kvartal 2 – 30/6
 • Kvartal 3 – 30/9
 • Kvartal 4 – 30/11

Utfallet 2013 faller inom Budget

Om det är någon av er som har problem med er tjänst från Telia återkoppla gärna till styrelsen fredrik.x.olsson@telenor.com

Har någon av oss problem med gummibussningarna så kontakta arbetsgruppensordförande Johan Idesjö direkt.

Mvh
För styrelsen, avgående sekreterare Fredrik

Länk till protokoll…

Gamla verksamhetsberättelser

Nu har vi laddat upp gamla verksamhetsberättelser på webbplatsen så man kan följa vad som skett i föreningen. Det saknas ett par stycken så om du har dessa liggandes skulle det uppskattas om vi kunde ta del av dom. Länk till alla verksamhetsberättelser…

De år som saknas är:

 • 1999
 • 2005
 • 2008
 • 2010

Vi gräver vidare i arkiven och hoppas kunna ladda upp även dessa såsmåningom.

Jakt på filer

Underhållsplanen för föreningen

På stämman lovades att även underhållsplanen skulle bifogas med protokollet. Detta skedde inte utan istället delar vi med oss av den på detta vis.

Länk till underhållsplanen…

Varför en underhållsplan?

Från Wikipedia:
Underhållsplan är en mer eller mindre detaljerad plan av underhållet för till exempel en fastighet. Underhållsplanen kan behandla löpande och periodiskt underhåll.

I Boverkets Byggregler BBR 2:51 ställer de svenska myndigheterna krav på skriftliga drift- och skötselinstruktioner och att en plan för periodiskt underhåll bör omfatta 30 år.

En komplett underhållsplan bör ange vilka underhållsåtgärder som bör genomföras, när de ska genomföras och en bedömning av hur mycket de kommer att kosta.”

Så denna skall helt enkelt hjälpa oss att hålla koll på vad som behövs göras och hur mycket pengar vi kan behöva i framtiden för drift och underhåll av samfälligheten.

 

Verksamhetsberättelse 2012

 1. Styrelsen har haft sex möten.
 2. Styrelsen har förlängt avtalet med Bellmans Åkeri AB avseende snöröjning. Avtalet innebär att vi har samma avtal som Tyresö Kommun och snöröjning sker på avrop, dvs. när Tyresö Kommun begär snöröjning för kommunens gator och vägar. Något avtal har vi dessvärre inte erhållit. Men tjänsten har utförts (med varierande kvalitet).
 3. Föreningen har hållit extra föreningsstämma angående val av kassör. Samtidigt beslutades att lekplatsen skulle rustas upp.
 4. Styrelsen har efter beslut på föreningsstämman ingått avtal med Telia om inkoppling av fiber samt gemensam Tele/Bredband & Telefoni (trippel play) i fem år. I samband med detta har avtalet med Com Hem sagts upp.
 5. Lekplatsen har efter beslutet på extra föreningsstämma rustats upp.
 6. Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll.

/Styrelsen