Verksamhetsberättelse 2013

  • Styrelsen har haft sju möten.
  • Föreningen har haft två städdagar under året
  • Det har varit en kräftskiva vid vändplan som anordnats av familjerna Anglert & Bergström (Stort tack för arrangemanget!)
  • Styrelsen har avslutat avtalet med Bellmans Åkeri AB avseende snöröjning och istället anlitat Solna Asfalt för snöröjningen.
  • Föreningen har ökat sin digitala närvaro och har nu en egen hemsida samt en sida på Facebook för att medlemmarna skall kunna följa informationen och föra dialog så smidigt som möjligt. Dessutom har vi börjat lagra alla föreningens dokument i en molnlösning för att få extra säkerhet och tillgänglighet på dokumenten.
  • Inga motioner från medlemmarna har inkommit/behandlats
  • Styrelsen har fört dialog med Telia kring felaktiga fakturor för fiberinstallationen som har lett till inkorrekta inkassokrav från Telia på upp mot en miljon kronor under året. Detta är nu helt avklarat och vi får nu korrekta fakturor och de upprepade inkassokraven har upphört.
  • Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll

Lämna ett svar