Verksamhetsberättelse 2015

  • Styrelsen har haft sex möten.
  • Föreningen har haft två städdagar under året under vilka även soprummen målades om
  • Det har varit en kräftskiva vid vändplan som anordnats av familjerna Anglert & Bergström (Stort tack för arrangemanget!)
  • Inga motioner från medlemmarna har inkommit/behandlats
  • Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll

Lämna ett svar