Verksamhetsberättelse 2016

  • Styrelsen har haft sju möten.
  • Föreningen har haft två städdagar under året
  • Det har varit en kräftskiva vid vändplan som anordnats av familjerna Anglert & Bergström (Stort tack för arrangemanget!)
  • Inga motioner från medlemmarna har inkommit/behandlats
  • Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll

Lämna ett svar