Verksamhetsberättelse 2012

  1. Styrelsen har haft sex möten.
  2. Styrelsen har förlängt avtalet med Bellmans Åkeri AB avseende snöröjning. Avtalet innebär att vi har samma avtal som Tyresö Kommun och snöröjning sker på avrop, dvs. när Tyresö Kommun begär snöröjning för kommunens gator och vägar. Något avtal har vi dessvärre inte erhållit. Men tjänsten har utförts (med varierande kvalitet).
  3. Föreningen har hållit extra föreningsstämma angående val av kassör. Samtidigt beslutades att lekplatsen skulle rustas upp.
  4. Styrelsen har efter beslut på föreningsstämman ingått avtal med Telia om inkoppling av fiber samt gemensam Tele/Bredband & Telefoni (trippel play) i fem år. I samband med detta har avtalet med Com Hem sagts upp.
  5. Lekplatsen har efter beslutet på extra föreningsstämma rustats upp.
  6. Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll.

/Styrelsen

Lämna ett svar