Verksamhetsberättelse 2011

  1. Styrelsen har haft sju möten.
  2. Styrelsen har förlängt avtalet med Bellmans Åkeri AB avseende snöröjning. Avtalet innebär att vi har samma avtal som Tyresö Kommun och snöröjning sker på avrop, dvs. när Tyresö Kommun begär snöröjning för kommunens gator och vägar.
  3. Föreningen har hållit extra föreningsstämma angående ändring av stadgar gällande mandatperiod för Styrelsemedlemmar.
  4. Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll.
  5. Motion angående iordningsställande av lekplats har inkommit till Styrelsen och ärendet är under bearbetning.
  6. Offert och information har inhämtas angående Telia öppen Fiber.
  7. Föreningen har erhållit Staffliet 31 från NCC utan kostnad.
  8. Föreningen har under året uppgraderat kabel TV nätet.

/Styrelsen

Lämna ett svar