Verksamhetsberättelse 1997

Sedan förra årsmötet har styrelsen genomfört 6st styrelsemöten.

Under året har en fastighet inom samfälligheten sålts och nya ägare flyttat in. (Fastighet nr 4)

Under det gångna året har planerats och genomförts Iöljande gemensamma aktiviteter av medlemmarna.

-En gemensam städdag med närvaro från nästan samtliga fastigheter. Förutom städning och uppsnyggning av våra gemensamma anläggningar genomfördes även röjning och eldning på kommunens mark söder om fastigheterna 2-16 samt norr om fastigheterna 1-13.

-Traditionsenlig gatufest genomfördes i år i vilda västernanda. En trevlig tillställning som festkommiten skall ha all heder av.

En man från styrelsen har deltagit i Villaägarnas stora kongress som avhölls under 2 dagar i Älvsjömässan. De stora punkterna som togs upp på mässan var fastighetsskatten samt avreglering av elmarknaden.

Styrelsen har även varit representerad på ett möte med Villaägarföreningen i Haninge. Vi avböjde att inväljas i styrelsen på deras förfrågan.

För att försöka komma tillrätta med bildkvalitet samt kanalutbud på vår kabel-TV-anläggning har inköp av ny utrustning samt viss intrimmning av anläggningen genomförts.

Från NCC sida har genomförts garantibesiktning under året av samtliga fastigheter och gemensamhetsanläggningar. Vissa restpunkter kvarstår innan garantibesiktningen kan godkännas. Fortfarande har inte genomförts kontroll av vinterdriftfall. övriga åtgärdande efter denna besiktning har av NCC påbörjats i sedvanlig takt.

Lars Nordenberg
/Ordf

Lämna ett svar