Verksamhetsberättelse 1998

Sedan förra årsmötet har styrelsen genomfört 5 st styrelsemöten.

Ingen fastighet har försålts under det gångna året.

Under våren genomfördes en traditionell städdag där våra gemensamhetsanläggningar och områden runt omkring snyggades upp. Gemensam majbrasa tändes även i år på ängen bakom hus 29-31. Städdagen på hösten ställdes in på grund av snö och kyla.

Festkommiten skall även i år ha all heder av traditionsenlig gatufest som ett tag såg ut att regna inne men återupptogs senare på kvällen då regnet lugnat ned sig.

Gruppen som vid förra årsmötet tog på sig att undersöka ”Grannsamverkan mot brott” har under KG:s ledning gått i mål. Skyltar är uppsatta och i resp sophus finns blanketter att fylla i och lämna till någon granne när man reser bort.

Inga förslag till förbättringar av lekparken har inkommit till styrelsen från den arbetsgrupp som tillsattes vid förra föreningsstämman. Styrelsen bordlagt frågan.

Den eviga frågan om vår kabel-TV anläggning har varit ett genomgående diskussionsämne under året. Medlemmarna har i ökad omfattning klagat över det allt sämre utbudet. Ev anslutning till Telia kommer att diskuteras på årsmötet. Den enkät som utskickades runt årsskiftet besvarades positivt av mer än 90 %.

Från NCC sida har genomförts mätningar av så kallat vinterdriftfall. Sensorer utplacerades i fastigheterna för att mäta inne- och utetemperaturen samtidigt för att se eventuella eftersläpningar av inomhustemperaturen vid temperaturförändringar.

/OrdF

Lämna ett svar