Verksamhetsberättelse 2000

Det gångna året böljade med att Tyresö kommun sade upp vårt snöröjningsavtal. Styrelsen har sedan tillsammans med områdets övriga föreningar ägnat mycket möda åt att hitta en lösning på snöröjningsproblemet. Efter att ha begärt in anbud från sex olika entreprenörer, visade det sig att Tyresö Markservice var de enda som hade resurser att ta sig an vårt område, dock till en betydligt högre kostnad än tidigare.

Föreningens ekonomi har ansträngts ytterligare aven kraftig höjning av sophämtningsavgifterna.

För att förbättra föreningens ekonomi, så har styrelsen tecknat ett 2-årigt avtal med Vattenfall för el till soprum och gatubelysning.

Styrelsen har tillsammans med övriga föreningar uppvaktat kommunen angående utformningen av Tyresö Strands centrum. Kommunen bjöd därefter in till en diskussions- och informationsträff, där samtliga föreningar framförde att centrumet skulle bli alldeles för högt och för stort. Om någon lyssnat på detta återstår dock att se …..

Uppslutningen på vårens städdag var i det närmaste 100%-ig. Den följdes av korvgrillning på ängen bakom 10:an.

I augusti anordnades en kräftskiva på samma plats, mycket uppskattad av stora och små!! (tydligen även av vädergudarna, som var på sitt soligaste humör)

Höststädningen lades på is.

2 Fastigheter har under året sålts, nr 10 och 12.

/Styrelsen

Lämna ett svar