Verksamhetsberättelse 2001

Sedan förra årsmötet har 6 st styrelsemöten genomförts.

I april genomfördes enligt tradition en gemensam städdag där gemensamhetsanläggningar och kringområden snyggades upp. I anslutning tilt detta anordnade Carin H m fl en uppskattad korvgrillning. Städdagen på hösten ställdes in.

I september anordnade Eva B, Therese och Elisabeth en uppskattad kräftskiva på. ängen bakom 10:an.

Passerkort till kretsloppscentralen i Petterboda har distribuerats till alla hushåll. Detta kort måste medföras vid avlämnande av grovsopor etc. Ingrid Gran har koordinerat en gemensam beställning av filter till hushållen.

Snöröjningsavtalet med SMS Stockholms MarkService har sagts upp till förmån för Tyresö Kommun, vilka kunde erbjuda en snöröjningsservice till lägre kostnad, dock med en något längre inställelsetid.

Jul-/nyårshelgen 2001/2002 var kanske decenniets bästa vinter med avseende på. snötillgång,vilket uppskattades av framför allt alla barn. Denna extrema snösituation i kombination med en överbelastad snöröjningskar gjorde att farbarheten på. gatan, vid nå.gra tillfällen, var dålig.

Fem fastigheter har under året sålts, nr 3, 7, 10, 18 och 27.

/Styrelsen

Lämna ett svar