Verksamhetsberättelse 2002

Sedan förra årsmötet har 6 st styrelsemöten genomförts.

I slutet av april genomfördes enligt tradition en gemensam städdag där gemensamhetsanläggningar och kringområden snyggades upp. Målningen av sophusen uteblev dock. I anslutning till detta anordnades en uppskattad korvgrillning på ängen bakom hus 8. Städdagen på hösten ställdes in.

På Valborgsmässoafton anordnade Stig Jonsson en trevlig brasa bakom hus 8, vilken tilldrog sig många glada besökare.

Vi hade också detta år mycket sol och bra väder i april och maj samt perioden slutet av juli till och med hela augusti.

I början på september hade vi Kungligt besök i Tyresö Strand.

I september anordnade Janne i 3:an och Johan i 7:an (tillsammans med resp.) en uppskattad gatufest nere på ängen bakom hus 10. Fotboll, brännboll, musikfrågesport, kräftor,… var några av ingredienserna.

En enkät och sedermera ett informationsbrev distribuerades under oktober till alla hushåll gällande färg och rabatt på färg till husen.

Styrelsen valde att återuppta samarbetet med SMS Stockholms MarkService vad gäller snöröjning.

Styrelsen har sammanställt ett Informarionsbrev med ”bra att veta-information” gällande t ex soprums städning, partytält etc.

Styrelsen beslutade att årets avsättning om 15′ SEK till underhållsfonden skall placeras på Riksgäldskonto.

Tre fastigheter har under året sålts, nr 9, 12, 31.

/Styrelsen

Lämna ett svar