Verksamhetsberättelse 2003

Sedan förra årsmötet har sex styrelsemöten genomförts.

I slutet av april genomfördes en gemensam städdag och varje hushåll kunde själv avgöra om det ville delta i städningen eller i bortfraktandet av soporna. Det fungerade bra och efter bara ett par dagar var samtliga sopsäckar borttransporterade. På detta sätt kunde alla dra sitt strå till stacken, även de som inte hade möjlighet att delta under själva städdagen. Målningen av sophusen har fortfarande dock inte genomförts.

Under året har föreningen bytt elleverantör från Vattenfall till Telge Energi. Styrelsen tog in offerter från tre elleverantörer: Vattenfall, Telge Energi och Graninge och fann att Telge Energi hade bäst priser. Elavtalet är bundet under 1 år och löper till den 30/11 2004. Tre gupp har placerats ut på gatan, ett arbete som initierades av den förra styrelsen. Nuvarande styrelse ville ha fler gupp, då det är ganska glest mellan guppen i början på gatan. Dessutom blev guppen betydligt billigare än vad som kalkylerats (ca 6000 kronor istället för 17.000 kronor) och styrelsen tyckte därför att det fanns ekonomiskt utrymme. Flera hushåll protesterade dock starkt mot detta, varför styrelsen valde att spara frågan till nästa årsmöte då alla har möjlighet att göra sin röst hörd och utvärdera befintliga gupp.

En välarrangerad och lyckad höstfest anordnades av några av de hushåll som var nya på gatan (nr 12 och 31).

Styrelsen valde att ha kvar SMS Stockholms MarkService när det gäller snöröjning.

Under året har två fastigheter sålts: nr 2 och nr 28 (årsskiftet 03/04)

/ Styrelsen

Lämna ett svar