Verksamhetsberättelse 2004

Sedan förra årsmötet har sex styrelsemöten genomförts.

I slutet av april genomfördes en gemensam städdag och precis som 2003 kunde varje hushåll själv avgöra om det ville delta i städningen eller i bortfraktandet av soporna. Detta år kunde även målning av sophusen väljas. Det var stor uppslutning på städdagen och de som inte deltog målade senare de båda sophusen.

Elavtalet med Telge Energi har förnyats och löper till den 31/12. Styrelsen har tittat över avtalet med SMS Stockholms MarkService när det gäller snöröjning. Styrelsen har också tagit in offert från TMK för att jämföra priser. Det är dock svårt att fatta beslut innan säsongen är över, den totala prisbilden är inte klar förrän den 31/3. Därefter kan kan det vara lämpligt att utvärdera kostnaden för det avtal vi har och jämföra med andra alternativ.

Ett bokföringsprogram (SPCS) som underlättar överföring mellan kassörer har införskaffats under året samt skyltar med texten ”Ej moped”. Dessa skyltar har satts upp vid lekplatsen. Telefonlistan och informationsbrevet har uppdaterats.

En väl arrangerad höstfest med femkamp på Strandskolans gräsplan och middag i vändzonen anordnades av hushållen nummer 2 och nummer 12. Ett stort tack för en lyckad fest!

Två fastigheter har sålts sedan förra årsmötet: nr 12 och nummer 16.

/Styrelsen

Lämna ett svar