Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse för Samfälligheten Staffliet 2006

  1. Sedan förra årsmötet har sex styrelsemöten hållits.
  2. Under april genomfördes en välbesökt städdag.
  3. Avloppspumpen vid vändplanen havererade under våren och bytes.
  4. En del gatubelysning har reparerats.
  5. Under hösten påbörjades ett nytt snöröjningsavtal med TMK.
  6. En undersökning av kabel-TV nätet har genomförts och offert från com-hem har tagits in.
  7. En fastighet, nr 23, har sålts sedan förra årsmötet.

/Styrelsen

Lämna ett svar