Verksamhetsberättelse 2009

  1. Styrelsen har haft sex möten.
  2. Styrelsen har fOrlängt avtalet med Bellmans Åkeri AB avseende snöröjning. Avtalet innebär att vi har samma avtal som Tyresö Kommun och snöröjning sker på avrop, dvs. när Tyresö Kommun begär snöröjning fOr kommunens gator och vägar.
  3. Styrelsen har under året diskuterat soprumsfrågan och satt upp nya städlistor.
  4. Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll.
  5. Inga motioner från medlemmarna har inkommit.
  6. Nya planteringar i lådorna vid lekplatsen har anlagts, tillsammans med ny sand i sandlådan.

/Styrelsen

Lämna ett svar