Kallelse till föreningsstämma 2018

StämmaHärmed kallas medlemmarna i föreningen till stämma söndagen den 22/4 klockan 10:00 i Strandskolans lokaler. Vi ses i huvudentrén för vidare instruktioner om vart vi skall vara.

Kallelsen skall enligt stadgarna ske genom skriftligt meddelande senast 14 dagar innan sammanträdet. Enligt stadgarna skall även styrelsen tillhandahålla förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat. Dessa finner du nedan.

 Dagordning för ordinarie stämma:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Beslut om ny samfällighetsavgift (Se budgetfilen)
 10. val av styrelse och styrelseordförande
 11. val av revisorer
 12. fråga om val av valberedning
 13. övriga frågor
 14. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vi ses på strandskolan!

Verksamhetsberättelse 2017

 • Styrelsen har haft fyra möten.
 • Föreningen har haft en städdag under året
 • Det har varit en kräftskiva vid vändplan som anordnats av familjerna Anglert & Bergström (Stort tack för arrangemanget!)
 • Inga motioner från medlemmarna har inkommit/behandlats
 • Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll

Kallelse till föreningsstämma 2017

StämmaHärmed kallas medlemmarna i föreningen till stämma söndagen den 19/3 klockan 10:00 i Strandskolans lokaler. Vi ses i huvudentrén för vidare instruktioner om vart vi skall vara.

Kallelsen skall enligt stadgarna ske genom skriftligt meddelande senast 14 dagar innan sammanträdet. Enligt stadgarna skall även styrelsen tillhandahålla förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat. Dessa finner du nedan.

 Dagordning för ordinarie stämma:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. Beslut om ny samfällighetsavgift (Se budgetfilen)
 10. val av styrelse och styrelseordförande
 11. val av revisorer
 12. fråga om val av valberedning
 13. övriga frågor
 14. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vi ses på strandskolan!

Tyck till om Tyresös nya översiktsplan

ÖP_granskningshandlingSamfälligheten har blivit ombedda av kommunen att tycka till om den nya översiktsplanen som kommunen tagit fram för granskning.

Från Tyreso.se

Dialogen kring ny översiktsplan startade 2013. Nu har alla synpunkter, idéer och önskemål vi fått in under den tidiga dialogen och samrådet vävts samman i ett utvecklat förslag som ställs ut för granskning under perioden 1 juli – 31 oktober 2016.

Hur ska det vara att leva i Tyresö kommun år 2035? Många Tyresöbor har tyckt till om det och mycket annat under den tidiga dialogen och under samrådet om vår nya översiktsplan. Dialogen har skett i den rosa byggboden, vid olika möten, genom enkäter och annat.

Är vi på rätt spår? Vad i förslaget skulle du vilja ändra på?

I slutet av augusti får du hem en kortversion av förslaget i brevlådan. Vi kommer att finnas med på Tyresöfestivalen och skapa fler möjligheter till dialog under hösten – så håll utkik.

Här kan du läsa förslaget som pdf.  Du kan också hämta en utskrift i kommunens Servicecenter.

Passa på och tyck till! Du har tid på dig fram till 31 oktober 2016.

Delta och följ dialogen på:

Träffa oss och diskutera

 • Träffa oss på Tyresöfestivalen 3 september 2016
 • balkongen utanför kommunhusets entré följande
  torsdagar klockan 16–19: 25 augusti , 1 september , 29 september

Kallelse till föreningsstämma 2016

StämmaHärmed kallas medlemmarna i föreningen till stämma söndagen den 13/3 klockan 10:00 i Strandskolans lokaler. Vi ses i huvudentrén för vidare instruktioner om vart vi skall vara.

Kallelsen skall enligt stadgarna ske genom skriftligt meddelande senast 14 dagar innan sammanträdet. Enligt stadgarna skall även styrelsen tillhandahålla förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat. Dessa finner du nedan.

 Dagordning för ordinarie stämma:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse och styrelseordförande
 10. val av revisorer
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vi ses på strandskolan!