Verksamhetsberättelse 2015

 • Styrelsen har haft sex möten.
 • Föreningen har haft två städdagar under året under vilka även soprummen målades om
 • Det har varit en kräftskiva vid vändplan som anordnats av familjerna Anglert & Bergström (Stort tack för arrangemanget!)
 • Inga motioner från medlemmarna har inkommit/behandlats
 • Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll

Städdag och målning av sophus

Mala HusSöndagarna 10 och 17 maj kommer vi genomföra en utökad städdag för att även kunna måla våra soprum. Styrelsen kommer köpa in färg och viss utrustning. Om du har utrustning själv som penslar, borstar och stegar är dessa mer än välkomna.

Under första helgen är samtliga kallade till städdag. Vissa är även kallade till rengöring av soprummen. Så efter vi avklarat de sedvanliga uppgifterna tar vi oss an soprummen.

De som inte är kallade till soprumsrengöring är kallade till målning helgen efter. Naturligtvis får man delta i bägge om önskas. Om ni inte kan delta någon helg ser vi gärna att ni kollar om någon annan kan täcka ert deltagande mer fler medlemmar ur hushållet.

Protokoll styrelsemöte 1 och 2 för 2015

StyrelsemöteNedan finner ni länkar till protokoll 1 och 2 från 2015 års styrelsemöten. Utdrag av innehållet:

 • Städdagen, den årliga städdagen kommer under 2015 att genomföras under två helger i maj 10/5 resp. 17/5. Varje hushåll förväntas delta på minst en av dagarna. Det kommer finnas en lista på vilka som förväntas delta vilken dag. Ni kan sedan byta inbördes.
 • Bil som olovligen stått på vår gästparkering är anmäld till kommunen (som nu fraktat bort den).

Protokoll från stämman 2015

ExtrastämmaÅrets stämma hölls i Strandskolans lokaler och dessa punkter behandlades bl.a

 • Höjd avgift till samfälligheten, 3000:-
 • Värmeväxlare, på ett par år betalar sig en installation i minskad elkostnad.
 • Elförbrukning, styrelsen kolla om vi kan sänka elkostnaden.
 • Avfallshanteringen, se till att sortera ordentligt så kan vi sänka våra utgifter.

Läs mer i protokollet här…

Som bonus bifogas även protokollet från förra årets stämma…

Kallelse till föreningsstämma 2015

StämmaHärmed kallas medlemmarna i föreningen till stämma söndagen den 8/3 klockan 10:00 i Strandskolans lokaler. Vi ses i huvudentrén för vidare instruktioner om vart vi skall vara (matsalen är inte längre bokningsbar).

Kallelsen skall enligt stadgarna ske genom skriftligt meddelande senast 14 dagar innan sammanträdet. Enligt stadgarna skall även styrelsen tillhandahålla förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat. Dessa finner du nedan.

 Dagordning för ordinarie stämma 2014:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse och styrelseordförande
 10. val av revisorer
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vi ses på strandskolan!

Verksamhetsberättelse 2014

 • Styrelsen har haft sex möten.
 • Föreningen har haft en städdag under året
 • Det har varit en kräftskiva vid vändplan som anordnats av familjerna Anglert & Bergström (Stort tack för arrangemanget!)
 • Styrelsen har fortsatt anlitat Solna Asfalt för snöröjningen.
 • Inga motioner från medlemmarna har inkommit/behandlats
 • Pumparna vid vändplanen har bytts ut efter ett haveri
 • Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll

Protokoll styrelsemöten 2014

StyrelsemöteDet har gått en stund sedan vi publicerade styrelseprotokollen här men nu är det dags igen. Nedan finner ni länkar till protokoll för de möten som hållits under 2014.

Budget

Sista mötet gick vi igenom budgeten för nästa år och det verkar som vi kan behöva höja avgifterna en del. Detta mest beroende på höjd avfallstaxa.

För att kunna spara pengar skall vi under en period testa att numrera avfallskärlen så att vi kan slänga avfallet i dom i nummerordning. När ett kärl är fullt börjar vi på nästa och så vidare. Då ser vi om vi kan gå ner i storlek på kärlen alternativt ta bort ett kärl helt.

Stämma 2015

Staffliets årsstämma kommer att genomföras den 2015-03-08 kl. 10.00 i Strandskolan. Lokal är bokad. Separat kallelse kommer.

 

Nu kan vi börja samla matavfall!

MatavfallNu har vi fått våra kärl i sophusen för matavfallsinsamlingen Dessutom har vi fått det lilla kärl som vi skall använda oss av inne i hushållen. Dessa tillsammans med ett års ranson av påsar finns att hämta i sophus 1 vid Lagergrens väg.

Varje hushåll kan hämta en pås-hållare och två förpackningar påsar.

Vi kommer även att dela ut en folder med matnyttig information.

Hämtning av matavfallet kommer ske på tisdagar.

Tips på evenemang

Körsbärsträden blommarNu när körsbärsträden blommar så vill Du kanske gärna ut och hitta på något i närområdet. Då finns Tyresö kommuns evenemangskalender som en bra hjälp att hitta roliga tips. Den finns även som en mobilanpassad variant.

Några som jag tänker försöka gå på är:

Länk till evenemangskalendern…